top of page

Försäljningvillkor

Du måste vara minst 18 år för att godkänna dessa villkor och köpa min tjänst.
Dessa avtal är enligt svensk lag.

Tjänst

Med min coachning ingår personaliserade tränings- och kostupplägg som uppdateras kontinuerligt. Dessa stäms av varannan vecka genom videomöten via Google Meet. I tjänsten ingår fri tillgång till chattfunktion med mig som coach. All min coachning utgår från appen Zenfit där du som klient har tillgång till dina upplägg, chatt och utveckling. Priset för min coachning är 1800 kr/månad, om inte annat upplägg avtalas.

Ångerrätt

Du som kund har alltid rätt till 14 dagars ångerrätt från den dagen du genomför betalningen. Detta gäller dock inte om du redan påbörjat tjänsten. Tjänsten påbörjas från den dagen vi tillsammans bestämmer att du börjar journalföra dina måltider i samband med uppstarten av din coachning. 

Betalningar

Om du godkänner att använda de betaltjänster jag använder (inklusive mina coachningstjänster) kommer du att prenumerera via en betaltjänst som kallas Stripe.

Med automatisk registrering krypteras dina kortuppgifter under överföringen genom SSL (Secure Sockets Layer) kryptering. Denna kryptering säkerställer en hög nivå av säkerhet för att förhindra obehörig åtkomst till din information.

Alla avtal är bindande månadsvis om inte annat upplägg är avtalat. Du som klient kan avbryta tjänsten när som helst, men kommer inte att erhålla någon återbetalning för den oanvända tiden.

Du kommer bli fakturerad månadsvis om inte annat avtalas. Fakturan anländer via Zenfit den dagen du påbörjar din tjänst.

Konto

Du måste hålla all inloggningsinformation, såsom användarnamn, lösenord och säkerhetsfrågor, konfidentiell och inte lämna ut dem till någon annan person. Om du har någon anledning att tro att de är komprometterade måste du omedelbart återställa dem genom vår "Glömt lösenord"-funktion.

Under inga omständigheter får du låta någon annan person använda plattformen med dina inloggningsuppgifter. Inte bara påverkar det funktionaliteten hos tjänsterna, eftersom statistik och spårning inte blir korrekt, utan du kommer också att vara ansvarig för alla åtgärder som vidtas av personen.

Att ge andra tillgång till tjänsterna med dina inloggningsuppgifter är ett brott mot dessa villkor och kan leda till att din rätt att använda tjänsterna suspenderas eller upphör.

Ansvar

Användningen av mina tjänster sker på egen risk.

Innan du påbörjar ett träningsprogram eller ett dietprogram, konsultera din läkare eller sjukvårdspersonal för att avgöra om detta är det rätta valet för dig. Om du upplever trötthet, yrsel, andnöd eller smärta under träningen, avbryt omedelbart och sök medicinsk hjälp. Träning innebär en viss risk för skador, och du genomför dessa aktiviteter på egen risk. Mina tjänster ersätter inte medicinsk rådgivning eller behandling.

Observera följande lista över risker och krav vid användning av mina tjänster:

• Allergier och intoleranser som kan påverka kostupplägg måste alltid rapporteras i enkäten.

• Relevanta skador eller sjukdomar som kan påverka träningsupplägg måste rapporteras i enkäten.

• Se alltid till att du har tillräckligt med utrymme när du utför fysiska aktiviteter.

• Se till att ingenting runt dig kan orsaka skada eller begränsa eller störa din rörelse.

• Om du väljer att använda träningsutrustning görs detta på egen risk.

• Begränsning av kaloriintaget kan i vissa fall leda till ångest, ätstörningar, depression, trötthet och andra relaterade psykiska och fysiska hälsoproblem.

Avtal godkänns genom signering online på sidan Zigned. 

bottom of page